تبلیغات

جلوگیری از کپی کردن مطالب

سیم کشی برق و تلفن و آنتن ساختمانهای مسکونی و تجاری - آموزش نصب سیستم اعلام حریق
سیم کشی برق و تلفن و آنتن ساختمانهای مسکونی و تجاری
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من

اموزش نصب وراه اندازی سیستمهای اعلام حریق ساختمان

 

سیستم اعلایق حریق:

به طور كلی طراحی، اجراء و بهره برداری از سیستم اعلام حریق به دو منظور حفاظت از جان افراد و اموال صورت می گیرد. بر اساس مقررات ملی ساختمان مبحث 13 و مقررات سازمان آتش نشانی

سیستم های اعلام حریق بطور كلی به دو دسته تقسیم می شوند.

1) سیستم های دستی:

در این سیستم ها برای اعلام تنها از شستی های اعلام حریق استفاده می شود

2) سیستم های اتوماتیك:

1- متعارف

2- آدرس پذیر

3- هوشمند

الف) نوع دستی فقط برای ساختمانهای تا چهار طبقه كه فاقد آسانسور می باشد استفاده می شود.

ب) برای كلیه ساختمانهای بالاتر از چهار طبقه كه دارای آسانسور می باشند نصب سیستم اعلام حریق اتوماتیك اجباری است.

پ) برای كلیه مكانهای عمومی- تجاری- فرهنگی- آموزشی- و... نصب سیستم اعلام حریق اتوماتیك اجباری است.

رتبه بندی سیستم ها:

دستی: فقط استفاده از اعلام حریق

اتوماتیك: دستی+ تشخیص اتوماتیك تنها برای فضاها با خطر بالای حریق

دستی + تشخیص اتوماتیك مسیرهای فرار

دستی + تشخیص اتوماتیك مسیرهای فرار و اتاقهای منتهی به مسیرهای فرار

دستی + تشخیص اتوماتیك فضاهای با خطر بالای حریق و فضاهای خواب

دستی+ تشخیص اتوماتیك كلیه فضاها

منطقه بندی:

سهولت، سرعت و دقت در تشخیص و تعیین محل وقوع حریق به ویژه در ساختمانهای بزرگ، لزوم تقسیم بندی ساختمان به مناطق كوچكتر و مجزا را بوجود می آورد.

در ساختمانهای متعارف معمولاً هر طبقه را به عنوان یك منطقه حفاظتی یا zone در نظر می گیریم.

در ساختمانهای بزرگ كه طبقات مساحت بالای دارند یك طبقه میتوان به چند طبقه حفاظتی تقسیم شود.

هشدار كاذب:

یكی از مشكلات سیستم های اتوماتیك اعلام حریق ارسال هشدار اشتباه و نادرست است كه در صورت تكرار اعتماد به این سیستم را كاهش می دهد.

پیامهای خطا را میتوان در پنج گروه طبقه بندی كرد:

1- هشدارهای خطا ناشی از انجام كارهای مانند پخت و پز، دود سیگار، دود اگزوز اتومبیلها، گرد و غبار

2- هشدارهای ناشی از بروز عیب در شبكه

3- هشدارهای خطا ناشی از اقدامات معرضانه مانند شكستن شیشه های شستی اعلام حریق

4- هشدارهای خطا ناشناخته كه در هیچ كدام از دسته های بالا نمیتوان قرار داد

در سیستم های متعارف با 40 وتكتور یا كمتر ارسال دو پیام خطا در سال طبیعی و معمولی تلقی می شود

انواع سیستم های اعلام حریق اتوماتیك:

1- سیستم های متعارف

2- سیستم های آدرس پذیر

3- سیستم های هوشمند

سیستم های اعلام حریق متعارف:

در این سیستم چندین آشكارساز و كه یك منطقه از ساختمان را پوشش می دهند در قالب یك مدار به هم پیوسته و به تابلو كنترل مركزی متصل می شوند بنابراین هر مدار نماینده یك منطقه است.

نحوه همبندی تجهیزات كشف و تشخیص نسبت به تابلوهای كنترل مركزی به صورت شاخه ای و شعاعی است هر تابلو كنترل مركزی متعارف میتواند 4.2 – 12.8- 16- zone باشد.

حالتهای مدار باز، عادی، هشدار و اتصال كوتاه چهار وضعیت هستند كه هر سیستم اعلام حریق میتواند به خود بگیرد. تعیین هر یك از این حالتها توسط كاهش یا افزایش دامنه جریان صورت می گیرد بنابراین لازم است تا در كل مدار، جریان مستمری برقرار گردد تا با تغییر دامنه آن تابلو كنترل مركزی قادر به تعیین اوضاع مختلف باشد ضرورت برقراری چنین جریانی باعث می شود از یك مقاومت انتهای هر مدار استفاده شود ( 6.8-4.7)

حالتهای مختلف سیستم اعلام حریق:

1- مدار باز: اگر در هر نقطه ای مدار قطع شود باعث كاهش و یا قطع جریان مستمر می شود این مورد توسط تابلو كنترل مركزی احساس و اعلام می گردد

2- شرایط عادی: آشكارسازها جریان بسیار كمی را از خود عبور می دهند كه همان جریان مستمر می باشد

3- شرایط هشدار: در صورت شرایط حریق و فعال شدن آشكارسازها جریان عبوری از آنها افزایش یافته و ممكن است تا mA 50 برسد.

4- حالت اتصال كوتاه: در صورت بروز اتصال كوتاه در مدار اختلاف پتانسیل به صفر رسیده و جریان عبوری بشدت افزایش می یابد.

در هر منطقه متعارف یا مدار انشعابی یک منطقه نباید بیش از 30 آشکارساز و تستی قرار گیرد.

سیستم اعلام حریق آدرس پذیر:

اصول کشف و تشخیص حریق در سیستمهای آدرس پذیر مشابه سیستمهای متعارف است به جز اینکه در این گونه سیستمها هر یک از آشکارسازهای اتوماتیک یا شستی ها دارای آدرس منحصر به فردی هستند که از طریق آن تابلو کنترل قادر به شناسائی آن است.

مدار کشف در این گونه سیستمها به صورت حلقوی است که از تابلو کنترل مرکزی آغاز و به همان تابلو ختم میشود

کلیه تجهیزات به صورت مدارک در این حلقه جای می گیرد

حداکثر مسافت فضاهایی که توسط یک حلقه می تواند حفاظت شوند 000/10 مترمربع است و میتواند تا پنج منطقه را پوشش دهند.

مدار هشدار صوتی میتواند به صورت جداگانه نصب شود.

حداکثر تعداد المانها در هر حلقه 126 عدد می باشد.

سیستم اعلام حریق هوشمند: (آدرس پذیر آنالوگ)

در سیستمهای هوشمند آشکارساز همواره فعال و به طور پیوسته پاسخگوی سیگنالهای ارسالی از سوی تابلو کنترل مرکزی هستند و مانند سیستمهای آدرس پذیر و متعارف تنها در دو وضعیت هشدار یا عدم هشدار قرار ندارند در این گونه سیستمها آشکارسازها نقش تستگرهای را بازی می کنند که داده ها را به عنوان سیگنال های ورودی در اختیار ریز پردازنده های تابلو کنترل مرکزی قرار می دهند در این سیستم به منظور تعیین وضعیت کلی از سوی تابلو مرکزی در هر 5-10 ثانیه یکبار به طور کامل بررسی می شود

اجزای سیستم اعلام حریق:

1- تابلو کنترل مرکزی: تابلو کنترل مرکزی ضمن بررسی کلیه ورودی ها، کلیه تجهیزات خروجی را نیز کنترل می کند و توان الکتریکی کلیه بخشها را تأمین می کند منبع تغذیه اصلی تابلو کنترل از نوع A.C و منبع تغذیه اضطراری آن از نوع D.C (باتری) است.

انواع آشکارسازها و شستی های اعلام حریق، تجهیزات ورودی تابلو کنترل محسوب می شوند

آژیرها، چراغهای هشدار، رله های فراخوان آسانسور، تجهیزات خروجی تابلو کنترل محسوب می شوند

انتخاب تابلو کنترل مرکزی تابلویی است از نوع سیستم انتخابی، اندازه ساختمان، کاربری تعداد مناطق و تجهیزات مورد نیاز ورودی و خروجی اعلام حریق.

تابلوهای مرکزی باید در نقاطی از ساختمان نصب شود که احتمال وقوع حریق در آنها کمتر است و در عین حال رفت و آمد پرسنل نگهداری و کنترل ساختمان در آنجا بیشتر باشد.

آشکارسازهای دودی:

این دتکتورها به چهار دسته تقسیم می شوند.

1- نوری (optical) 2- یونیزاسیون 3- لیزری 4- مکشی

حداکثر فاصله دو دتکتور دودی نباید بیش از m 10 باشد

حداکثر فاصله یک دتکتور دودی تا دیوار نباید بیش از m 5 باشد

حداکثر مسافت قابل پوشش توسط یک دتکتور دودی 50 می باشد

دیود نوری آشکارساز:

اکثر دیودها دارای یک دیود نوری هستند

1- چشمک زدن در هر 9 ثانیه وضعیت عادی

2- بصورت مستمر روشن باشد نشانه عمل نمودن آشکارساز

3- دیود نوری خاموش بماند یا چشمک سریع بزند نمایانگر عیب دو دتکتور می باشد

دیودهای نوری در اکثر مکانها به جز اماکن که دود آلود بودن آنها ناشی از کار عادی باشد (آشپزخانه- پارکینگ) استفاده می شود

دتکتور دودی نوری:

در این نوع دتکتورها یک منبع تولید نور یک سلول حساس به نور وجود دارد در صورت قطع و یا انعکاس شعاع نوری توسط دود سلول حساس به نور این موضوع را حس کرده دتکتور عمل می نماید.

دتکتورهای پرتوافکن: در این نوع از دکتورها از اشعه مادون قرمز و سلول فتوالکتریک که می تواند در فاصله 100 متری نصب شود استفاده کرد. در صورت وجود دود اشعه مادون قرمز دچار نقصان و کاستی شده و دتکتور عمل می نماید این نوع دتکتور برای سطوح بزرگ (طول m 100 و عرض m100) به کار می رود و در فاصله 30 الی cm 60 پایین تر از سقف نصب می شود و معمولاً برای انبارها و فروشگاهها و اماکن باز استفاده می شود.

دتکتور دودی نوری کانالی:

این نوع دتکتور دودی نوری در داخل کانال هوا نصب می شود و در مسیر هوای برگشتی نصب می شود

دتکتور دودی بدون سیم:

این نوع دتکتور بدون سیم مانند یک فرستنده با امواج رادیوئی عمل نموده و به هنگام فعال شدن یک سیگنال برای مرکز اعلام حریق که همچون گیرنده عمل می نماید می فرستد

آشکارساز دودی لیزری:

عملکرد آن همانند دیود دودی نوری بوده ولی حد آن بجای شعاع نوری از یک شعاع لیزری استفاده می شود که حساسیت بسیار بالائی به دتکتور می دهد این نوع دتکتورها با تشخیص دادن ذرات غبار از دود ضمن حساسیت بسیار بالا دقت بسیار بالائی نیز دارند.

دتکتورهای دودی یونیزاسیون در تشخیص آتشهای سریع بسیار خوب عمل کرده اما در شناسائی آتشهای پنهان چندان مؤثر نیست.

آشکارسازهای دودی نوری در تشخیص آتش های پنهان سریع عمل کرده و در تشخیص آتشهای سریع ضعیف هستند.

دتکتورهای لیزری در تشخیص هر دو نوع آتش بسیار بهتر عمل می کنند.

دتکتورهای دودی یونیزاسیون:

این گونه دتکتورها دارای یک محفظه ای با دو الکترود مثبت و منفی هستند که وجود ماده رادیواکتیو به نام آمویسیوم موجب یونیزه شدن هوای داخل آن می شود. بنابراین جریان الکتریکی ضعیفی بین دو الکترود در محفظه یونیزه برقرار می گردد. ورود دود به داخل محفظه موجب گسیختگی و کاهش جریان الکتریکی بین دو الکترود می شود و دتکتور فعال می شود.

دتکتور دودی استنشاقی:

دتکتورهای استنشاقی یا مکثی بر اساس نمونه گیری از هوای یک فضای معین وجود دود را که ممکن است ناشی از حریق باشد تشخیص می دهد و هواکشی یک یا دو دتکتور دودی (لیزری) یک برد الکترونیکی که عمل پردازش و ارزیابی را به عهده دارد. اجرای اصلی این نوع دتکتور می باشد.

دتکتور حرارتی

1- دمای ثابت Fixed

2- نرخ افزایش rateafrise

3-مرکب

محل استفاده: در آشپزخانه، موتورخانه، پارکینگ و اماکینی که در آنجا اماکن استفاده از آشکارساز دودی به دلیل وجود انواع بخار و دود حاصل از گاز طبیعی تجهیزات وجود ندارد.

برحسب عمل کرد دتکتورهای حرارتی درجه حرارتی باشد به سه دسته تقسیم می شوند.

1- واکنش سریع ( )

2- واکنش متوسط

3- واکنش کند

دتکتورهای حرارتی دمای ثابت:

این نوع دتکتورها را بر اساس دمای از پیش تعیین شده و ثابتی عمل می کند. این نوع دتکتورها از مکانیسم ترموکوپلی یا بی متال برخوردارند.

دتکتور حرارتی با نرخ افزایش:

این گونه دتکتورها بر اساس سرعت افزایش دما تحرک می شود. بنابراین دو عامل افزایش دما و مدت زمان آن در عمل کرد آشکارساز مؤثراست نرخ تحریک برای اغلب آشکارسازهای افزایشی معمولاً در دقیقه است و معنی آن این است که چنانچه دمای مکانی ظرف مدت یک دقیقه به میزان افزایش یابد دتکتور در وضعیت هشدار قرار می گیرد.

دتكتور حرارتی مركب:

تركیبی از دو دتكتور ثابت و افزایشی می باشد.

دتكتورهای حرارتی خطی:

آشكارساز شعله:

1- دتكتور مادون قرمز

2- دتكتور

3- دتكتور تركیبی (مادون قرمز- )

این نوع دتكتور را با توانائی تشخیص مادون قرمز و ماورای بنفش ساتح از شعله است این نوع دتكتورها را باید توانائی تشخیص ناشی از حریق در سطح 8.1 مترمربع را از فاصله 14 متری داشته باشد.

آشكارسازهای شعله مناسب اماكن وسیع و باز و یا با سقف بلند مانند انبارها- آشیانه

هواپیما و محوطه های صنعتی هستند و همچنین محوطه طی باز یا نیمه باز كه حركت تند هوا و یا باد میتواند مانع از رسیدن گرما به دتكتور شود

شستی اعلام حریق:

این گونه تغییرات همچون یك كلید عمل نموده و با تحریك از سوی یك فردی كه به وجود حریق پی برده اند سیگنال هشدار را برای مركز اعلام حریق ارسال می كند.

تجهیزات هشداری شنیداری

1- زنگها

2 - بوقها

3- آژیرها و بلندگوها

تجهیزات هشدار دهنده دیواری:

انواع چراغهای گردان و چشمك زن در كنار تجهیزات هشدار دهنده صوتی ساكنین را از بروز خطر حریق مطلع می سازد.

1- كلید ری ست برای تست سالم بودن نشانگرهای (LED) سیستم و راه اندازی دوباره سیستم.

2- خاموش كردن صدای آژیر در هنگام حریق (آتش سوزی)

3- خاموش كردن صدای بارز (آژیر كوچك داخل دستگاه)

اشكال ناشی از قطعی برق شهری و باطری

اشكال ناشی از اتصال كوتاه و مدار بار زونها

4- تست كردن آژیرهای سیستم

5- اگر روی Normal قرار داده شود سوئیچ های موجود غیرفعال می شوند

اگر روی Arm Control قرار بگیرد سوئیچ ها فعال خواهند شد.

6- هر گاه در مسیر آژیرها اشكال (اتصال كوتاه/ مدار باز) داشته باشیم روشن خواهد بود.

7- هرگاه برق شهری (zzo 220AC) یا باطری ها

(قطع یا خراب یا بدون شارژ) ایراد داشته باشند روشن خواهد شد.

8- در حالت نرمال همیشه باید روشن باشد

نوع مطلب : آموزش نصب اطفاء حریق، 
برچسب ها : سیم کشی، برق، ساختمان، آیفون، تصویری، صوتی، دوربین، مدار، بسته، آنتن، مرکزی، اطفا، حریق، دزدگیر، درب بازکن، برقی، کولر، روشنایی، تهران، دفتر، خدمات، فنی، ایده،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 18 مرداد 1396 08:34 ق.ظ
Wow! In the end I got a weblog from where I be capable of really get useful data concerning my study and knowledge.
جمعه 13 مرداد 1396 01:04 ب.ظ
I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did you
hire someone to do it for you? Plz reply as I'm looking to create
my own blog and would like to find out where u got this from.

thank you
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 12:54 ب.ظ
Paragraph writing is also a fun, if you know afterward you can write or else it is complex
to write.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای سیم کشی برق و تلفن و آنتن ساختمانهای مسکونی و تجاری محفوظ است